Opettajankoulutus, Suomi

Go-Lab –tiimi tarjoaa opettajille, kouluttajille ja koulujohdolle joukon kursseja, joilla tutustutaan tutkivaan oppimiseen Go-Labin avulla. Kursseja suositellaan kouluille ja kunnille, opettajankoulutuslaitoksille sekä muille tutkivasta oppimisesta kiinnostuneille ryhmille.

 

Peruskurssi (4 tuntia)

Tällä kurssilla osallistujat oppivat 1) tutkivan oppimisen perusperiaatteet ja 2) kokeilemalla hyödyntämään Go-Labia luokkahuoneissa osana tutkivaa oppimista. Kurssi sopii erityisesti suuremmille opettajaryhmille, jotka haluavat ensikosketuksen ja peruskatsauksen tutkivan oppimisen periaatteista ja tekniikoista.

Jatkokurssi 1 (4 tuntia)

Kurssilla syvennytään tutkivan oppimisen prosesseihin ja käsitellään tyypillisimpiä ongelmakohtia oppimisessa. Lisäksi kurssilla perehdytään tarkemmin tutkivan oppimisen taustalla olevaan tieteelliseen näyttöön. Kurssin aikana osallistujat pääsevät luomaan ensimmäisen tutkivan oppimisen kokonaisuutensa (ILS = Inquiry Learning Space) Go-Labin avulla. Materiaali luodaan yhdessä pareittain tai suurempana opettajaryhmänä.

Jatkokurssi 2 (4 tuntia)

Jatkokurssin toisessa osassa perehdytään tutkivan oppimisen kokonaisuuksien (ILS) kehittyneempiin suunnitteluelementteihin ja harjoitellaan niiden käyttöä. Kurssin aiheina ovat oppimiskokonaisuuksien suunnittelu kognitiivisen kuormitusteorian periaatteiden mukaisesti, oppimisanalytiikan käyttö, sekä käänteisen opetuksen hyödyntäminen osana Go-Labia. Lisäksi osallistujat tulevat saamaan palautetta aiemmista oppimiskokonaisuuksistaan.

Mukautettu kurssi

Go-Lab –kurssi on aina mahdollista räätälöidä ja mukauttaa omia tarpeita vastaavaksi. Tämä voi pitää sisällään täysin uuden kurssin suunnittelun tai jo olemassa olevan kurssin muokkauksen. Jokaista kurssia pitää tutkivaan oppimiseen erikoistunut ja Go-Labista laajan kokemuksen omaava kouluttaja. Kurssi pohjautuu vahvasti vuorovaikutteisuuteen ja viimeisimpään tutkimustietoon. Kurssi on mahdollista toteuttaa myös englanniksi.

Tiedot ja varaus

Lisää tietoa koulutuksen varaamisesta ja hinnoittelusta saat ottamalla meihin yhteyttä.

 

Huom! Go-Lab on käytettävissä ilmaiseksi ja se pysyy myös jatkossa ilmaisena. Premium-toiminnasta saatavat tulot käytetään yksinomaan Go-Lab-ekosysteemin ylläpitämiseen ja käyttäjien tarpeiden mukaiseen jatkokehitykseen.